احمد سراجي شلاق خورد

" احمد سراجي" وبلاگ نويس تبريزي در زندان تبريز شلاق خورد – راديو آزادگان تبريز نيوز:سرويس حقوق بشر :راديو آزادگان در خصوص اجراي حکم شلاق "سيد احمد سيد سراجي" وبلاگ نويس زنداني در زندان تبريز گفتگويي با "پيمان پاک مهر" انجام داده است. براي شنيدن اين گفتگو اينجا را...
حکم 30 ضربه شلاق يک وبلاگ نويس در زندان تبريز اجرا شدتبريز نيوز:سرويس حقوق بشر: حکم 30 ضربه شلاق تعزيري "سيد احمد سيد سراجي "وبلاگ نويس زنداني در زندان تبريز اجرا شد. "سيد احمد سيد سراجي " در تماس تلفني کوتاه از زندان تبريز به سرويس حقوق بشر تبري...

0 comments: