دوازده بهمن

یک مبارز در اعتراض به برخوردهای سرکوبگرانه در ایران
خود را با زنجیر به دفتر سازمان ملل در تهران بست

آریو سراجی یک مبارزو آزادیخواه امروز12 بهمن سالروز، در اعتراض به برخوردهای سرکوبگرانه رژیم با خود و سایر مبارزان در ایران، در برابردفتر سازمان ملل در تهران دست به تحصن و اعتصاب غذا زده و خود را با زنجیر به میله های دفتر UN بست.آریو سراجی که برای همین منظور از تبریز به تهران آمده، اعلام کرد؛ چند بار در تبریز بازداشت و شکنجه شده و هم اینک با وثیقه آزاد است. گفتنی است، ایشان در تیریز توسط اطلاعات سپاه و سایر نهادهای اطلاعاتی و انتظامی مورد اذیت و آذار قرار گرفته و در شکنجه های اعمال شده، از ناحیه سر و صورت و چند نقطه دیگر دچار شکستگی و آسیب جدی شده است.سراجی دلایل تحصن خود در برابر دفتر سازمان ملل در تهران را چنین ذکر می کند:
یک - اعاده حقوق و پرداخت غرامت برای دوران بازداشت و شکنجه ها
دو - آزاد کردن وثیقه های تودیع شده به دادگاه انقلاب تبریز
سه - همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصاب کننده در زندان رجائی شهر
چهار- محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران
پنج - درخواست از سازمان ملل جهت رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایرانکمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی

0 comments: