فراخوان کانون وبلاگ نویسان ایران برای آزادی فوری احمد سراجی

فراخوان کانون وبلاگ نویسان ایران برای آزادی فوری احمد سراجی
طبق اطلاعات رسیده به کانون وبلاگ نویسان ایران ( پن لاگ) احمدسراجی وبلاگ نویس که در سال 82 یک بار دستگیر شده و با
وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده بود صبح روز هفتم تیر ماه توسط مامورین وزارت اطلاعات از جلو منزلش به زندان تبریز برده شده و هم اکنون در زندان تبریز زندانی است.

احمد سراجی از هنگام دستگیری در حال اعتصاب غذا به سر میبرد و وضع جسمانی وخیمی دارد. وی فعلا به بهداری زندان تبریز منتقل شده است.


کانون وبلاگ نویسان ایران (پن لاگ) از همه نهادها و سازمان های بین المللی تقاضا میکند به این دستگیری اعتراض کنند و برای آزادی احمد سراجی و نجات جان او اقدام فوری به عمل آورند.

کانون وبلاگ نویسان ایران پن لاگ
-----------------------------------------

The Association of Iranian Blogwriters (Penlog) calls for Immediate release of Ahmad Saraji, Iranian Blogwriter

According to the information received by the Association of Iranian Blogwriters (Penlog), Ahmad Saraji, a blogwriter, has been taken from his house on June 30, 2005, by the intelligence ministry officials to Tabriz Prison.

Mr. Saraji had been arrested before in 2003 and had been released on a bail of 100 Million Toomans ( About $120,000).

Since his arrest , Mr. Saraji has started a hunger strike and his health has been severly deteriorated. He has been transferred to Tabriz Prison's Clinic.

The Association of Iranian Blogwriters (Penlog), urges all the international and human rights organizations to protest agaiدst Mr. Saraji's arrest and do all in their power for release Mr. Saraji and save his life.

The Association of Iranian Blogwriters (Penlog)

0 comments: