آخرين اخبار در مورد احمد سراجي

آخرين اخبار در مورد احمد سراجي
احمد سراجي كه از هفتم تيرماه توسط مامورن اطلاعات بازداشت شده است همچنان در اعتصاب غذا به سر مي برد وي اكنون در سلول قاتيلن و آدمكش ها در بند است احمد سراجي قتلي انجام داده است كه بايد در اين سلول باشد ؟جان احمد سراجي در سلول قاتلين در خطر است ما همچنان خواهان آزادي احمد سراجي هستيم
آریو سراجی که بخاطر اعتراض به برخوردهای سرکوبگرانه رژیم با خود و سایر مبارزان در ایران بارها اعتراض مستقیم و آشکار کرده بود (تحصن، اعتصاب غذا، بستن خود با زنجیر به میله‌های دفتر سازمان ملل در تهران و ...) و زندانی و محکوم شده بود و با اینکه با پرداخت وثیقه بقول آرش "نسیه آزاد شده بود" دو هفته پیش توسط ماموران رژیم بازداشت و یا حتی به روایتی ربوده شد!!!بنام آزادی بیان، بخاطر مجاز و مبرم بودن آزادی اندیشه، آزادش کنید!!!

0 comments: