احمد سراجی مریض احوال است


احمد سراجی مریض احوال است

طبق آخرین اطلاعات دریافتی از آقای احمد سراجی ، ماموران اطلاعات هنگام بازداشت کردن وی چندین ضربه محکم از ناحیه شکم به وی وارد کرده اند که این ضربات موجب شده است وی از ناحیه فتق آسیب جدی ببیند این در حالی است که هیچ دکتر در زندان تبریز به حال وی رسیدگی نمی کند از تمام آزادی خواهان خواهش می کنیم که در مورد اوضاع آقای احمد سراجی که امروز 19 روز است در اعتصاب غذا به سر می برد و حال وخیمی دارد اقدامی کنند چرا ما وقتی به حرفی بها می دیم که دیگه ارزش خودش رو از دست داده است

من از طرف آقای سراجی از اشخاصی که بخاطر آزادی وی فعالیت می کنند تشکرمی کنم الاخصوص از کانون وبلاگ نویسان پن لاگ و برخی سایت های خبری که این خبر را پوشش داده اند

0 comments: